Trainingen vun eisem Show-Team

 

Weini?

 

Denschtes vun 18h30 - 21h00
Donneschdes  vun 18h30 - 21h00
 
 
 
Wou?
 
An der Brill Scheul zu Esch/Uelzecht
 
 
Adresse:
 
Brill Scheul
56 rue du Brill
L-4042 Esch-sur-Alzette
 
 
Fir weider Infoen kennt dier gearen d' Mme. Estevez Tania um 691878971 oder d' Mme Cantarinhas Andrea um 621286033 kontakteieren.
 

Les entrainements de notre Show-Team

 
Quand?
 
Mardi de 18h30 à 21h00
Jeudi de 18h30 à 21h00
 
 
Où?
 
A l'école du brill à Esch-sur-Alzette
 
 
Adresse:
 
Brill Scheul
56 rue du Brill
L-4042 Esch-sur-Alzette
 
Si vous souhaitez avoir plus d'informations n'hésitez pas de contacter Mme. Estevez Tania au 691878971 ou Mme. Cantarinhas Andrea au 621286033.