Freien Dach / Fierté
Centre ville d'Esche-sur-Alzette

Freien Dach / Fierté

Ech sin en stolzen « Rupp Esch » Majoretten Verein se sin 

 

 

Je suis fier d’être un club de majorette du « Rupp Esch »