Sortie

 

3.3.2019 Do sin mir op der Dikricher Kavalkad

10.3.2019 Do sin ma op der Schefflenger Kavalkad

17.03.2019 Do sin ma op der Kayler Kavalkad

24.03.2019 Do sin ma op eiser Escher Kavalkad

30.03.2019 Do sin ma op der Nuetz Kavalkad zu Wasserbilig

 

7.04.2019 Concour zu Muzig an Frankreisch

28.04.2019 Concour zu Remermen an Frankreisch

 

1.05.2019 Concour zu Nilvange an Frankreisch

12.05.2019 Concour zu Glau Bee an Frankreisch

 

15 an 16 Juni Bandmünsteifel

22.06.2019 National Feierdach zu Esch Alzette an der Stadd

23.06.2019 hun mir zu Esch Alzette en Optrett

 

 

Grillade